Declaratiesoorten

Uitsluitend van toepassing op de Staffing editie met weekstaten

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Voor het invullen van weekstaten moeten geschikte declaratiesoorten worden aangemaakt.

Soorten

Declaratiesoorten hebben de kunnen de volgende kenmerken hebben:

Eenheid (Uur/Km/Valuta/...):
Maakt onderscheid mogelijk tussen geschreven uren, kilometers en andere kosten

Intern:
Deze uren horen niet bij een project, maar "algemeen". Bijvoorbeeld: Ziekte- of studieuren. Interne uren zijn niet gekoppeld aan een tarief.

Aftrekken van vakantieuren:
De uren die op deze declaratiesoort worden geschreven worden automatisch afgetrokken van het vakantiesaldo zoals aangegeven op de admin-tab van de kandidaat

Overwerkuren:
Wordt gebruikt in combinatie met de Overwerkfactor. 

Lege weekstaatregel voor deze declaratiesoort:
Bij een nieuwe weekstaat wordt automatisch een (lege) regel gemaakt. De kandidaat hoeft alleen nog een beschrijving van de werkzaamheden en het aantal uren in te vullen.

Lege weekstaatregel voor iedere plaatsing:
Als een kandidaat op twee plaatsingen werkt zal voor elke plaatsing een regel aangemaakt worden. 

Vul weekstaatregel voor iedere plaatsing:
Aan de hand van de planning wordt alvast een aantal uren ingevuld.

Geen uren:
Op een weekstaat worden per dag alle regels opgeteld. Door dit vinkje geef je aan dat wat er op deze soort geschreven wordt niet meegenomen moet worden in het totaal.

NB: De declaratie soorten moeten gekoppeld zijn aan tarieven, anders kunnen ze niet gebruikt worden voor het uren schrijven.

Voorbeeld

Hieronder een voorstel voor de declaratiesoorten die nuttig zijn:

Labels: UD-1637, declaratie

Was dit een antwoord op uw vraag?