Alle collecties
Dossiers
Matches
Niet mogelijk om Fase aan te passen
Niet mogelijk om Fase aan te passen

Troubleshooting

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Je werkt in Carerix met Matches. Nu heb je een lijst Matches die in één keer naar een andere fase overgezet moet worden of je wilt een match van fase veranderen maar de fase is niet beschikbaar in de lijst.

Probleem

Soms lukt het niet om de juiste fase van een match te zetten:

In lijst
Bij het overzetten van de matches krijgt u deze melding:

De actie is uitgevoerd op 2 van 3 dossiers. Voor 1 dossier(s) heeft u niet voldoende rechten 

En het blijkt dat de fase bij een match niet is aangepast.

Bij individuele match
Bij de match staat een pull-down (uitklaplijstje) met de beschikbare fasen:
Hier ontbreekt de fase die u nodig heeft.
In sommige gevallen bevat de pull-down uitsluitend de huidige fase, en is er geen enkele andere fase te kiezen.

Oorzaak 1: Geen opvolger

Voor elke matchfase kunt u aangeven wat de volgende fase mag zijn:

Voorbeeld: fase A mag naar fase B, en Fase B mag naar C

Heeft u nu een lijst van drie matches, met fasen A, B en B, en de hele lijst wordt omgezet naar C, dan volgt bovenstaande melding.
Immers: de match met fase A mag niet direct naar C worden overgezet.

NB: Dit is ook de reden waarom, wanneer je een match opent, bepaalde fasen lijken te ontbreken uit het lijstje: Alleen de huidige fase en zijn opvolgers staan genoemd. (meer info)

Uitzondering: Beheerder 

Wanneer een beheerder fases overzet, wordt geen rekening gehouden met het bovenstaande.
Dit stelt de beheerder in staat om een match op een fase te zetten, ook al is die fase geen "opvolger".
Op deze manier kan de beheerder een match, ongeacht de fase altijd "resetten" worden naar een begin fase.

Oorzaak 2: Fase past niet bij Procedure

Fasen kunnen worden gekoppeld aan een bepaalde procedure (W&S, project-detachering,...)
Stel nu dat fase C hoort bij W&S.

Heeft u een lijst met matches op verschillende vacatures, twee ervan zijn W&S, de derde project-detachering.
Als u de hele lijst naar Fase C probeert over te zetten volgt bovenstaande melding, omdat fase C niet van toepassing is op de "project-vacature".

Oorzaak 3: Onvoldoende rechten

Via gebruikersrollen is in te stellen of u al dan niet matches mag wijzigen van anderen, of van andere vestigingen dan de uwe.
Wanneer u dit recht niet heeft, kunt u de fase uiteraard niet aanpassen.

Oplossing

Krijgt u bovenstaande melding in beeld, controleer dan:

Is de nieuwe fase een geldige opvolger voor de oude fase?

Hiervoor kijkt u bij: 'Onderhoud' | 'Fasen'

  1. Controleer bij de oude fase ("A" in ons voorbeeld) dat de nieuwe fase genoemd is als geldige opvolger.

  2. Is de nieuwe fase van toepassing op de "procedure" van de betreffende vacature?

  3. Controleer dat de nieuwe fase ("C" in ons voorbeeld) dezelfde procedure noemt als de vacature waar de match bij hoort.

NB: Een fase kan ook geen procedure noemen, deze is dan geldig voor elke procedure.

Oorzaak 4: De fase is heel recent aangemaakt

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat u net een fase heeft aangemaakt maar deze voor u nog niet beschikbaar is in de lijst. Bovenstaande oorzaken heeft u al nagelopen en deze staan correct. De oorzaak kan dan zijn dat u een oudere versie van de lijst met fasen ziet.

Achtergrond

Uw internet browser slaat gegevens (waaronder lijsten in het Carerix systeem) tijdelijk op in de "cache". Het kan voorkomen dat de lijst met fasen is vernieuwd, maar uw browser dit nog niet heeft gedaan. De oude lijst wordt dan getoond waar de net aangemaakte fase niet in staat.

Oplossing

Labels : UD-256

Was dit een antwoord op uw vraag?