Stiply is een add-on in Carerix die wordt gebruikt om documenten digitaal te ondertekenen. Stiply is gemakkelijk in gebruik, rechtsgeldig en te gebruiken in verschillende talen. 

Stiply biedt email branding. E-mail branding maakt gebruikt van een DKIM-policy. Dit is een soort ‘’stempel’’ die aan een e-mail meegegeven kan worden. Hiermee laat je zien dat een e-mail ook echt vanuit de juiste organisatie komt

Wil je Stiply gebruiken vanuit Carerix?

Neem dan contact op met jouw Account Manager voor een prijsopgave.

Stap 1: Activatie in Carerix.

Stiply wordt door een van onze Consultants geactiveerd in uw applicatie. Deze Consultant zal u na activatie benodigde informatie geven om u wegwijs te maken met deze integratie.

De eerste keer dat u op Stiply gaat gebruiken wordt u gevraagd om naam en emailadres. Vult u hier uw werk e-mailadres in. Daarna kunt u Stiply gebruiken.

Er zal een nieuwe tab zichtbaar worden bij de onderstaande dossiers:

  • Kandidaat

  • Contactpersoon

  • Match

  • Plaatsing

Daarnaast wordt het "Stiply Dashboard" zichtbaar bij de "Rapportages" rechtsbovenin de Carerix applicatie.

Stap 2:  Documenten opmaken 

Voordat een document digitaal ondertekend kan worden, moet dit document geüpload worden in Carerix. Daarnaast moet er aan dit document codering worden toegevoegd, zodat het duidelijk is waar de ontvanger kan ondertekenen.

Coderen van het document:

Maakt u gebruik van een Documentsjabloon om uw contracten/documenten te genereren?
Dan zal de beheerder dit Documentsjabloon moeten aanpassen en de onderstaande codes toevoegen in het sjabloon. (Carerix kan deze aanpassing ook voor u uitvoeren)

Maakt u gebruik van een Pdf of Word document? Dan is het belangrijk dat de codering handmatig in het document wordt gezet.

Zie het voorbeeld voor een opgemaakt contract inclusief de codering. 

Deze codes zijn vooraf bepaald. De volgende opties zijn beschikbaar;

  • Handtekening; {{signature_0}} --> eerste ondertekenaar{{signature_1}} --> tweede ondertekenaar{{signature_2}} --> derde ondertekenaarVoor verschillende ondertekenaars gebruik je oplopende nummers. Velden met hetzelfde nummer worden ondertekend door dezelfde ondertekenaar.

  • Tekstvelden;{{text_0}}{{text_1}}{{text_2}} Voor verschillende tekstvelden gebruik je oplopende nummers.

Stap 3: Documenten uploaden en versturen

Als het document gereed is, kunt u het document uploaden in de Bijlagen van een van de 4 dossiers. (Kandidaat, Contactpersoon, Match of Plaatsing).
Het document zal ondertekend terugkomen in hetzelfde dossier.

Let op: documententensie .PDF wordt niet ondersteund. .pdf wel. 

Staat het document in de Bijlagen tab?

  • Ga naar de tab Stiply 

  • Selecteer het gewenste document aan en voer de gegeven van de ontvangers met een eventueel gepersonaliseerd bericht. 

  • Voer een telefoonnummer in voor extra verificatie. (optioneel)

  • Scrol naar beneden en klik onderaan de pagina op: Ondertekenverzoek versturen.

Optioneel:

Het is mogelijk om de Matchfase te veranderen wanneer het document door iedereen is ondertekend. Dit kan geconfigureerd worden door de specifieke Matchfase de code 'Stiply' mee te geven (zonder aanhalingstekens). 

Dashboard:

Op het Dashboard is er een overzicht te zien van de openstaande verzoeken.

Lees artikel : Stiply Workflow voor de ondertekenaar om te zien hoe uw document wordt ontvangen.

____
Labels:
UD-2500

Heb je het antwoord gevonden?