Wanneer je een CV wilt uploaden en deze naar een contactpersoon wilt versturen kan het gebeuren dat het CV document te groot is. 

Oplossing

Het maximum van het bestand dat verstuurd kan worden is 8MB. Wanneer het niet lukt om dit specifieke document te versturen kan het zijn dat de bijlage groter is dan het maximum aantal toegestane MB (bijvoorbeeld door cookies en andere koppen). 

Ondanks het feit dat de grootte van de bijlage kleiner is dan het toegestaan aantal MB's kan het dus voorkomen dat de bijlage niet verzonden kan worden. Het is helaas niet mogelijk om deze beperking te wijzigen.

Heb je het antwoord gevonden?