Alle collecties
Onderhoud
Instellingen
ApplyURL bepalen t.b.v. Sollicitatielink
ApplyURL bepalen t.b.v. Sollicitatielink

CxPortal , Eigen website, SRSx website

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Waar dient de code voor de ApplyURL t.b.v. de Sollicitatielink worden geplaatst?

Eigen website

We adviseren de sollicitant naar de eigen website te verwijzen.
Pas de applyUrl instelling dan aan.

Een voorbeeld van een aangepaste applyUrl:

https://www.example.com/joborder/<cx:write value="$publication.publicationID"/>/<cx:write value="$publication.titleInformation.urlEncodedString"/>.html

De sollicitatielink op basis van voorgaande applyUrl kan er dan als volgt uitzien: https://www.example.com/joborder/123/Account-manager.html

SRSx website

De logica voor de applyUrl ten behoeve van SRSx is als volgt:

https://www.example.com/vacature-<cx:write value="$publication.publicationID"/>

Let echter op!!
Dat je de if/then constructie in tact laat, bijvoorbeeld:

<cx:if condition="publication.toMedium.code='indeed'">https://<cx:write value="$utilities.userDefaults.Customer" invoke="lowercaseString"/>.carerix.com/cxportal/jobdetails/<cx:write value="$publication.publicationID"/>/<cx:write value="$publication.publicationID"/>/
</cx:if>
<cx:else>https://www.example.com/vacature-<cx:write value="$publication.publicationID"/></cx:else>

De sollicitatielink op basis van voorgaande applyUrl zal er dan als volgt uitzien: https://www.example.com/vacature-123 Deze wordt op de SRSx website omgezet naar bijvoorbeeld: https://www.example.com/salesmanager-delft.

WordPress Plugin

De logica voor de applyUrl ten behoeve van de WordPress Plugin is als volgt:

http://www.example.com/?pub_id=<cx:write value="$publication.publicationID"/>

____
Labels : UD-2775

Was dit een antwoord op uw vraag?