Alle collecties
Onderhoud
CC e-mail naar leverancier in Fasen
CC e-mail naar leverancier in Fasen

Is alleen bestemd voor de Staffing Editie.

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Je wilt in de Fasen op verschillende e-mailcontactmomenten in de Fasen naar een Kandidaat, ook de leverancier van die Kandidaat op de hoogte stellen.
Dit kan bijvoorbeeld bij een uitnodiging voor een gesprek zijn of bij een telefonisch interview. Immers de Leverancier moet altijd op de hoogte blijven van activiteiten die je doet met betrekking tot hun Kandidaat. Handig is om de leverancier in de cc of bcc te zetten.

Werkwijze

Voorbereiding

 • Zorg dat elke opdrachtgever die Leverancier is ook daadwerkelijk als Leverancier is aangevinkt.

 • Zorg dat bij elke inhuur Kandidaat (afkomstig van een Leverancier) de Leverancier én de contactpersoon is geregistreerd bij die kandidaat. Je doet dit bij de tab -Basis van een Kandidaat bij het veld Leverancier. Selecteer Leverancier én contactpersoon.

E-mail aanpassen

 • Ga naar 'Onderhoud' | 'Sjablonen'

 • Zoek gewenste Fase e-mail

 • Open dit e-mailsjabloon

 • Maak een kopie van dit e-mail sjabloon

 • Geef een passende naam: 2.5 kandidaat uitgenodigd op kantoor + cc (2.5 is het fasenummer)

 • Definieer: Zichtbaar bij: Fase (vaak al correct ingevuld omdat het een kopie betreft)

 • Plak een van onderstaande codes in de inhoud van de e-mail (liefst op de eerste regel)

 • [Bewaren]

 • Log uit en weer in

De cc code is: <cx:header name='cc' value='$activity.toEmployee.toUser.toUser.privateOrBusinessEmailAddress'/>
De bcc code is: <cx:header name='cc' value='$activity.toEmployee.toUser.toUser.privateOrBusinessEmailAddress'/>
 • Een cc of bcc gaat naar het e-mail adres van degene die bij de leverancier verantwoordelijk is voor de kandidaat, en dat voor ieder bericht dat op basis van de sjabloon wordt gemaakt en verzonden.

 • Voorgaande regel mag overal in de inhoud van de e-mail sjabloon staan. (Voorkeur is om deze code op de 1e regel van het inhoud gedeelte te plaatsen).

 • Je kunt voor verzending de cc niet handmatig verwijderen. Vandaar dat je een apart e-mailsjabloon moet maken.

E-mail activeren bij Fase

Nu moet je het zojuist gemaakte e-mail activeren bij de gewenste Fase.

 • Ga naar 'Onderhoud' | 'Fasen'

 • Open de Fase waaraan de e-mail moet hangen

 • Vink in het scherm waar u de e-mails aanvinkt, het zojuist gemaakt e-mail aan.

 • Klik op [Bewaren]

Tip: een Fase kan meerdere e-mails hebben. In praktijk kies je telkens de juiste.

____
Labels: UD-1456

Was dit een antwoord op uw vraag?