Carerix maakt gebruik van cookies en JavaScript. Dit zijn standaard voorzieningen van uw browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome etc.). Het kan daarbij wel eens gebeuren dat deze voorzieningen in het ongerede raken, wat de correcte werking van Carerix stoort.

Probleem

Voorbeelden van symptomen zijn:

  • Lijstjes kloppen niet, bijvoorbeeld verantwoordelijken waar u statussen verwacht.

  • Inloggen lukt niet;

  • Afspraak datum klopt niet;

  • Je klikt in de toepassing en ziet dan onverwacht het login scherm;

  • Het menu aan de linkerkant is niet volledig;

  • Uitklappen van onderdelen werkt niet correct;

Oplossing

Voer achtereenvolgens de instructies uit die je vindt in de volgende artikelen:

  1. Tijdelijke bestanden wissen

  2. Cookies wissen

  3. Snelkoppeling vernieuwen

  4. WinMTR installeren en kwaliteit netwerk meten

Lossen voorgaande instructies het probleem niet op?
Probeer dan het volgende:

Achtergrond: door gebruik te maken van HTTPS (SSL) worden de gegevens versleuteld verzonden en passeren zij onder meer zogenoemde caching voorzieningen. En die voorzieningen kunnen de oorzaak van het probleem zijn.


----
Label: UD-2416

Heb je het antwoord gevonden?