Alle collecties
Onderhoud
Troubleshoot
Probleem bij gebruik van Carerix
Probleem bij gebruik van Carerix

Troubleshooting | Als je problemen hebt bij het gebruiken van Carerix

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Carerix maakt gebruik van cookies en JavaScript. Dit zijn standaard voorzieningen van uw browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome etc.). Het kan daarbij wel eens gebeuren dat deze voorzieningen in het ongerede raken, wat de correcte werking van Carerix stoort.

Probleem

Voorbeelden van symptomen zijn:

  • Lijstjes kloppen niet, bijvoorbeeld verantwoordelijken waar u statussen verwacht.

  • Inloggen lukt niet;

  • Afspraak datum klopt niet;

  • Je klikt in de toepassing en ziet dan onverwacht het login scherm;

  • Het menu aan de linkerkant is niet volledig;

  • Uitklappen van onderdelen werkt niet correct;

Oplossing

Voer achtereenvolgens de instructies uit die je vindt in de volgende artikelen:


----
Label: UD-2416

Was dit een antwoord op uw vraag?