In bijzondere situaties kan het voorkomen dat Carerix traag of helemaal niet reageert. Een van de oorzaken kan de kwaliteit van het netwerk. Om de kwaliteit van je netwerkomgeving te meten, doe je het volgende:

Microsoft OneDrive

Gebruikt je de cloudopslag van Microsoft "Microsoft OneDrive"? Schakel deze tijdelijk uit voor het hele kantoor, en kijk of dit de situatie verandert: Er zijn gevallen bekend waarbij OneDrive zoveel bandbreedte verbruikt dat er niets meer overblijft voor Carerix.

WinMTR

  • WinMTR is een klein programma dat je vanaf het volgende adres gratis downloadt: Sourceforge. De installatie behelst niet meer dan het 'uitpakken' van het zip-bestand en het starten van het programma winmtr.exe. Als het bestand niet wil starten onder Windows Vista, voer het bestand dan uit als administrator. Het uitvoeren als administrator kan door met de rechter muisknop op het bestand te klikken.

  • Vul in het veld 'Host' het volgende adres in: res.carerix.net

  • Klik vervolgens op [Start].                                                                                            - Met WinMTR meet je de kwaliteit van de route die de netwerkpakketten afleggen tussen je browser en de server. Iedere regel toont de tijden die de pakketten erover doen om een tussenstation in de route te bereiken.                   - Van belang zijn de tijden in de kolommen "Avrg" en "Worst": Komen deze boven de 200 ms, dan wordt vertraging in de werking van je Carerix systeem merkbaar.                                                                                                                        - Ook belangrijk zijn de getallen in de kolom 'Loss %'. Indien het verlies van pakketten meer dan 1% bedraagt, dan kan het voorkomen dat je Carerix systeem soms niet reageert.

  • Zodra de kolom 'Sent' het getal 500 vermeldt: klik op [Copy text to Clipboard]. Dit kopieert de resultaten naar het klembord.

  • Open een nieuwe email en plak met Crtl-V de resultaten van het klembord in de email.

  • Stuur de email aan ons Customer Success Team 

Mac OS-X

Ook voor Mac is er een versie van "MTR" (Matt's TraceRoute).

Open de terminal (klik op cmd en spatiebalk en typ in het venster 'Terminal').
Voer de volgende twee codes uit in de terminal:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

brew install mtr

Wanneer MTR geïnstalleerd is, voer dan deze code uit:

cd /usr/local/Cellar/mtr/0.92/sbin
cp mtr /usr/local/bin/

Wanneer je een toegang error krijgt, voer dan deze code uit:

sudo cp mtr /usr/local/bin/

Voer daarna de MTR trace uit middels de code:

mtr deb4.carerix.net

Je ziet nu een tabel verschijnen waarin de getallen automatisch verversen, laat dit 5 minuten lopen
Maak vervolgens een screenshot van het venster (sneltoets: SHIFT + ALT + CMD + 3)
Stuur de screenshot naar het Customer Succes Team.

Speedtest

Een goede speedtest is te vinden bij speedtest.net:

  • Ga naar Speedtest.net

  • Klik op "Go"

  • Wacht tot deze klaar is

  • Stuur ons dit plaatje op met de begeleidende tekst: dan kunnen wij deze beoordelen

____
Labels: UD-1775

Heb je het antwoord gevonden?