Alle collecties
Onderhoud
Productie database naar development database kopiëren
Productie database naar development database kopiëren
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Neem contact op met je Account Manager voor meer informatie en de mogelijke kosten.

Je hebt een Carerix toepassing in de vorm van applicatie.carerix.net (productie database) en een development versie van deze toepassing in de vorm van applicatiedev.carerix.net (development database). De gegevens van de productie database wil je naar de development database kopiëren. Dit artikel beschrijft hoe je dit doet.

Werkwijze

  1. Log in op de productie toepassing

  2. Ga naar 'Onderhoud' > 'Instellingen' > 'Algemeen'

  3. Vul de volgende waarden in:                                                                                        - databaseDevCopyEmailAddress -> Kies zelf een e-mailadres, hoeft niet geldig te zijn (test@test.com bijvoorbeeld volstaat)                                                  - databaseDevCopyScheduled -> YES

De kopie staat nu ingepland en zal de komende nacht worden uitgevoerd. De development database zal de volgende ochtend overschreven zijn met de productie database. Hierbij zijn tevens de volgende extra aanpassingen gemaakt:

  • Alle e-mailadressen zijn overschreven met de waarde uit "databaseDevCopyEmailAddress"                                                                                - Hiermee wordt voorkomen dat per ongeluk e-mailberichten uit het test-systeem worden verzonden naar een echte ontvanger

  • E-mail ophalen is uitgezet voor alle gebruikers                                            Hiermee wordt voorkomen dat het Dev systeem e-mailberichten "weg kaapt" voor het echte systeem (bijvoorbeeld bij het gebruik van POP)

____
Labels : UD-1839

Was dit een antwoord op uw vraag?