Alle collecties
Activiteiten
E-mail
Enkele gebruiker met meerdere e-mailadressen
Enkele gebruiker met meerdere e-mailadressen

Meerdere e-mailadressen koppelen in Carerix

Meer dan een week geleden bijgewerkt

U heeft een eigen e-mailadres (bijvoorbeeld naam@domein.nl) gedefinieerd in Carerix. Nu wilt u een tweede adres (bijvoorbeeld info@domein.nl) in Carerix koppelen aan uw account of aan meerdere gebruikers in Carerix. U heeft hiervoor twee opties:

Tweede adres is een synoniem voor een ander adres

Als het tweede adres een "synoniem" moet vormen voor een ander adres dan maakt u gebruik van een alias. Een voorbeeld is support@carerix.com welke een alias zou kunnen zijn voor helpdesk@carerix.com. Op deze wijze komt e-mail gestuurd naar support@carerix.com binnen op helpdesk@carerix.com.

Werkwijze

  • Vraag de beheerder van uw e-mailserver om een alias in te stellen;

Tweede adres moet e-mail doorsturen naar een ander adres

Een "Redirect" of Forwarding adres is een e-mail adres dat de mail niet zelf opvangt, maar rechtstreeks doorstuurt naar een ander e-mail adres. Dit mag een adres zijn buiten het domein.

Werkwijze

  • Vraag de beheerder van uw e-mailserver om een redirect in te stellen.

E-mail dat op dit adres binnenkomt wordt nu doorgestuurd naar uw eigen adres.

Was dit een antwoord op uw vraag?