Het Carerix systeem ondersteunt de mogelijkheid om in meerdere talen te communiceren. Zo stuurt u de ene relatie een in het engels gestelde email terwijl een andere relatie - op basis van dezelfde sjabloon - een email in het Nederlands ontvangt. Ook ondersteunt het systeem verschillende talen in een of meer website(s) en het publiceren van vacatures in verschillende talen.

Voorbereiding

Systeemtaal toevoegen

Het Carerix systeem wordt met één systeemtaal uitgeleverd. Dit is de standaard ( default ) systeemtaal. Doorgaans is de standaard systeemtaal Dutch.

Wilt u vanuit uw Carerix systeem ook Engels ondersteunen? Voeg dan de systeemtaal 'English' toe, als volgt:

 • Ga naar Onderhoud | Tabellen | Tabel: Systeemtaal

 • Klik [Nieuw]

 • Vul de volgende velden in:- Tabel: Systeemtaal- Actief: AAN- Systeemtaal: English ( de naam van de taal moet altijd in het Engels worden opgegeven; dus German is correct maar Deutsch niet )

 • Klik [Bewaren]

Resultaat :

 • Bij elk tabel item kunt u nu ook de Engelse termen invullen

 • In ieder sjabloon kunt u nu ook een Engelse versie opnemen

Systeemtaal aan Taal koppelen

Bij contactpersoon, kandidaat en gebruiker kan een taal worden gekozen. Dit is de taal waarin de persoon - bij voorkeur - spreekt. Koppel deze taal aan een passende systeemtaal. Het Carerix systeem zal er dan voor zorgen dat steeds de juiste systeemtaal als 'taal van het sjabloon' wordt ingesteld. Dus, een persoon spreekt liefst Deens en, omdat we geen systeemtaal Deens hebben, koppelen we die Taal aan de Systeemtaal Engels. Voor deze persoon worden emails dan standaard in het engels opgesteld.

Koppel de systeemtaal aan de taal, als volgt :

 • Ga naar Onderhoud | Tabellen | Tabel: Taal

 • Open de taal waarvoor de systeemtaal moet worden ingesteld

 • Kies bij het veld 'Systeemtaal' de corresponderende systeemtaal uit de keuzelijst

 • Klik [Bewaren]

Herhaal de voorgaande stappen voor iedere taal dat u aan een systeemtaal wilt koppelen.

Opmerkingen

 • Is een Taal niet gekoppeld aan een systeemtaal maar wel gekozen bij een contactpersoon, kandidaat of gebruiker ? In dat geval zal de 'taal van de sjabloon' worden ingesteld op ???

Sjablonen vertalen

In ieder sjabloon is de variabele $language beschikbaar. Deze variabele bevat de taal van het sjabloon.

Taal van het sjabloon

De 'taal van het sjabloon' ligt vast in de waarde van de variabele $language. De variabele $language bevat de systeemtaal die het sjabloon moet gebruiken om de email, document of rapportage in de juiste taal op te leveren. Deze 'taal van het sjabloon' bepaalt het systeem als volgt :

 • Gekozen taal- Heeft de gebruiker - bij het kiezen van het sjabloon - expliciet gekozen voor een taal? Dan is dit de taal van het sjabloon.

 • Taal van de geadresseerde- Is door de gebruiker niet gekozen voor een taal? Dan is de taal van het sjabloon de taal die bij de contactpersoon, kandidaat of gebruiker staat ingesteld.

 • Standaard item in tabel systeemtaal- Is er geen geadresseerde of is bij de geadresseerde geen taal ingesteld? Dan is de taal van het sjabloon het als standaard (default) ingestelde item in de tabel systeemtaal.

 • De standaard (default) systeemtaal van het systeem- Is er geen item in tabel systeemtaal als standaard (default) ingesteld? Dan is de taal van het sjabloon dezelfde als de taal van het Carerix systeem (de taal van de user interface).

Gekozen taal

Standaard staat een sjabloon maar 1x in de sjablonenlijst. De sjablonenlijst is de bekende lijst in ieder overzicht en dossier van waaruit de gebruiker zijn keuze maakt voor een bepaalde email, document of rapportage.

Echter, de beheerder kan ervoor kiezen om in het sjabloondossier meerdere systeemtalen aan te kruisen. Voor ieder van die aangekruiste talen komt er dan een keuze in de sjablonenlijst.

Opmerkingen

 • Zijn er meerdere talen aangekruist? Dan staat het sjabloon net zoveel keren in de sjablonenlijst genoemd, met de taalcode als toevoeging. Bijvoorbeeld: 'Mijn rapport-EN' 'Mijn rapport-NE'

 • Is er maar 1 taal aangekruist? Dan staat dit sjabloon onder de eigen naam in de keuzelijst, zonder taalcode. Bijvoorbeeld : 'Mijn rapport'

 • Afhankelijk van de keuze zal in het sjabloon de variabele $language ingesteld zijn. Gebruik in het sjabloon de variabele $language om de verschillende taal versies in te stellen.

Wanneer talen kiesbaar maken?

 • Kruis talen in het sjabloondossier aan indien :- Het sjabloon meerdere talen ondersteunt en de gebruiker moet bepalen in welke taal een email moet worden verzonden ( of document moet worden gemaakt ).

 • Kruis geen talen in het sjabloondossier aan indien:- Het sjabloon erop gericht is te communiceren met een geadresseerde ( zoals een contactpersoon, kandidaat of gebruiker ); zoals bij alle email sjablonen het geval zal zijn.

Taal van de geadresseerde

Bij iedere contactpersoon, kandidaat of gebruiker kan een taal worden gekozen. De email, document of rapportage zal automatisch in die taal worden opgesteld. Mits in het sjabloondossier geen talen zijn aangekruist ( zie voorgaande sectie ). Dat is ook logisch. Een taal die de gebruiker expliciet kiest heeft voorrang op de taal die eventueel is ingesteld bij de contactpersoon, kandidaat of gebruiker. In de praktijk zal zo'n dilemma nauwelijks voorkomen. Sjablonen worden in het algemeen voor het ene of andere doel gemaakt.

Sjabloon aanpassen

Als voorbeeld nemen we het attribuut 'Burgelijke staat' van een kandidaat. De 'Burgelijke staat' bevat een tabel item ( item uit keuzelijst ). Een Nederlands sjabloon zou er dan als volgt kunnen uitzien :

Burgelijke staat: <cx:write value="$employee.toMaritalStatusNode.value/>

Een meertalig sjabloon ziet er dan als volgt uit :

<cx:write value="Burgelijke staat" localize="" />: <cx:write value="$employee.toMaritalStatusNode.value/>

Resultaten

 • Taal van de sjabloon: Dutch → Burgelijke staat: Gehuwd

 • Taal van de sjabloon English → Marital state: Married

Opmerkingen

 • De parameter localize="" geeft aan dat de tekst in 'value' vertaald moet worden

 • De tekst "Burgelijke staat" wordt met een cx:write geschreven om de tekst zodoende met localize="" automatisch te kunnen vertalen

 • Bij het schrijven van een tabel item ( ook wel : datanode ) is het gebruik van localize="" niet nodig; bij 'toMaritalStatusNode' wordt automatisch in de juiste taal geschreven

Vertalingen

De vertaal module in het Carerix systeem bevat standaard de volgende talen :

 • Nederlands

 • Engels

 • Spaans

 • Frans

Dit houdt in dat voor de standaard teksten in het Carerix systeem een vertaling aanwezig is voor ieder van deze talen. Het spreekt vanzelf dat teksten aan het systeem worden toegevoegd. Bijvoorbeeld door eigen tabel items ( functiegroepen, statussen,.. etc. ) aan het systeem toe te voegen. Voer bij ieder tabel item direct de vertalingen in. Voor andere teksten is er de keuze om deze steeds in de sjablonen zelf op te nemen. Alternatief is om ook voor deze teksten vertalingen aan de vertaal module toe te voegen.

____
Labels: UD-1801

Heb je het antwoord gevonden?