Deze instellingen kunnen alleen worden aangepast door een Beheerder.

Werkwijze

Aanmaken Groep 

Maak als volgt een groep "Java programmeurs" voor Kandidaten aan:

  • Ga naar 'Onderhoud' | 'Tabellen'

  • Klik [+ Nieuw], de nieuwe tabel-item pagina opent.

  • Tabel: selecteer 'Groep-Kandidaat'

  • Item: vul in "Java programmeurs"

  • Laat overige velden ongewijzigd en klik [Bewaren]

In ieder Kandidaat-dossier is nu een aankruisvak "Java programmeurs" aan de rechterkant bij groepen aanwezig.

Lees artikel : Dossier toevoegen aan een Groepslabel

____
Labels : UD-531, label, groep

Heb je het antwoord gevonden?