Alle collecties
Onderhoud
Werken met het Mutatie Dashboard
Werken met het Mutatie Dashboard

Het Mutatie Dashboard is een dashboard dat fouten maken in verloning en facturatie tegengaat

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Door middel van een meting op de Plaatsing legt het Mutatie Dashboard alle relevante wijzigingen op lopende Plaatsingen vast, zodat ze getoond en gevalideerd worden via het Mutatie dashboard. Zo biedt het overzicht en voorkomt fouten in verdere administratie. 

Activatie

Het Mutatiedashboard kun je zelf activeren vanuit de Instellingen

 • Ga in het linker menu naar 'Onderhoud' | 'Instellingen'

 • Scroll naar blok 'Algemeen' , veld enableTrackChanges en klik op [Activeren]

 • Klik daarna op 'Bewaren' om de wijzigingen op te slaan.

Gebruik

Als kandidaten op een opdracht geplaatst worden, dan kenmerkt de plaatsing zich in een aantal stappen:
Plaatsing aanmaken:

 • Plaatsing aanmaken met alle relevante gegevens

 • Contract genereren en ondertekenen

 • Contract en andere stukken in de plaatsing/bij medewerker vastleggen

 • Etcetera

 • Start eerste werkdag

Gedurende lopende plaatsing:

 • Voortgangsmomenten telefonisch of face-to-face

 • Mogelijke salariswijziging of wijziging in secundaire arbeidsvoorwaarden

 • Mogelijke tariefwijziging

 • Mogelijke adreswijziging door verhuizing

 • Mogelijke factuuradreswijziging op andere projectlocatie

 • Mogelijke emailadreswijziging of naamswijziging (trouwen)

 • Etcetera

 • Laatste werkdag, afmelding, eind evaluatie

 • Medewerker weer beschikbaar voor volgende opdracht of gaat over naar de opdrachtgever

Praktijk

In de dagelijkse praktijk komen de wijzigingen op Lopende plaatsingen binnen bij de Receptioniste of Consultant. Bij iedere wijziging dient nagedacht te worden of dit consequenties heeft op de Verloning of Facturatie, zo ja dan doormailen naar Backoffice. Dit wordt nog wel eens vergeten in de praktijk waardoor bijvoorbeeld de loonstrook op het verkeerde (e-mail)adres wordt afgeleverd of dat een Salariswijziging niet is doorgevoerd op de loonstrook van de medewerker. Ook komen we tegen dat facturen naar de verkeerde adressen worden verzonden. Dit gaat ten koste van je Kandidaat en Klant ervaring  (Candidate and Client experience) en tevens kost het geld om dit te herstellen en krijg je later de factuur betaald.
De Nulmeting en Mutatiedashboard functionaliteit helpt bij het verminderen van fouten in de verloning en facturatie.

Methode

 1. Plaatsing wordt aangemaakt met alle benodigde informatie en documenten.

 2. Backoffice medewerker checkt de stukken en de informatie in Carerix en legt de Nulmeting vast door in de plaatsing op de button Nulmeting te klikken.               Let op: Niet iedereen heeft toegang tot die Nulmeting button in de plaatsing omdat die verbonden zit aan een Gebruikersrol.

 3. De Nulmeting button maakt een snapshot van de Plaatsing, de bijbehorende Kandidaat, Match, Vacature, Contactpersoon en Opdrachtgever. In het Mutatie dashboard kun je vervolgens van de gemonitorde plaatsingen de verschillen laten tonen tussen de huidige waarde en de snapshot nulmeting. Op deze manier heb je grip op relevante wijzigingen voor Verloning of Facturatie.

Let op:
Default velden die standaard in het Mutatie dashboard worden gemonitord zijn:

 • Kandidaat

 • Roepnaam

 • Tussenvoegsel

 • Achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Burgerservicenummer

 • E-mailadres prive

 • Adres prive

 • Additionele velden op Basis en Admin-Tab

 • Plaatsing

 • Status

 • Startdatum

 • Einddatum

 • Verwachte einddatum

 • Soort contract

 • Additionele velden

 • Tarieven

 • Factuuradres tab, alle velden

Als je andere/extra velden wenst te meten, naast de default velden dan vergt dit wijzigingen in de  'Instellingen'

 • Ga naar 'Onderhoud' | 'Instellingen

 • Ga naar blok | 'Attributen en Velden', veld 'MutationDashboardFields'

Deze wijzigingen worden door Backoffice medewerkers gevalideerd en verwerkt in Boekhoudsoftware en Verloningssoftware. Daarna gaat de Backoffice medewerker naar de plaatsing en klikt op Nulmeting. Hierdoor zijn de wijzigingen gevalideerd en worden wijzigingen vanaf dat moment weer gemeten voor de volgende Verloning en Facturatiecyclus.

Kosten

Mocht je naast de standaard functionaliteit andere/extra velden willen meten naast de default velden, dan vergt dit wijzigingen bij Instellingen menu. Dit zou je zelf kunnen aanpassen als je de CxScript veldbenamingen weet.
Mocht je geen kennis hebben van CxScript, neem dan contact op met je Account Manager of stuur een e-mail naar het Customer Success Team.

Werking met Professional Portal

Het is mogelijk om wijzigingen te volgen welke gemaakt worden door Kandidaten die inloggen in de Professional Portal.
Indien Kandidaten toegang hebben tot de Professional Portal kunnen zij in de portal op het tabblad 'Mijn Profiel' wijzigingen doorgeven.
Deze mutaties zijn dan zichtbaar op het Mutatie Dashboard. Indien er op het Mutatie dashboard in de laatste kolom 'door' geen invulling is gegeven kunt u er vanuit gaan dat de wijziging door de kandidaat is gedaan. Normaliter valt in dit veld de verantwoordelijke gebruiker af te lezen. Er is géén andere wijze waarop mutaties door Kandidaten op de portal kunnen worden bijgehouden. 

Hier vind je meer informatie over de Professional Portal

____
Labels : UD-1053

Was dit een antwoord op uw vraag?