Bij een aantal fasen binnen de match moet er bij geplande afspraken een e-mail ter bevestiging worden verstuurd. In deze e-mail is de datum, tijdstip en locatie opgenomen. Plan een afspraak binnen een fase en genereer een e-mail met daarin de gegevens van de afspraak op de onderstaande manier. Als voorbeeld gebruiken wij de fase Kandidaat uitgenodigd op kantoor.

Werkwijze

Afspraak vastleggen

 • Open het match scherm van een kandidaat

 • Kies kalender icoon in match knop boven in de aandachtsbalk.

 • Vul datum en tijd in

 • Kies Afspraak type (keuze: gelijkwaardig aan de te nemen fase bv. Telefonisch interview, gesprek bij ons op kantoor, 1e gesprek, 2e gesprek, vervolggesprek)

 • Typ een onderwerp;

 • Druk op Bewaren

 • Druk op de match knop in de aandachtsbalk (contextbar) om terug te keren naar de kandidaat in de match.

 • Genereer de e-mail bij de Fase (bijv. Fase: Telefonisch interview gepland)

Let op:

 • Voor een correcte werking moeten de volgende afspraak typen (Tabel 'Type Afspraak') geactiveerd zijn: Telefonisch interview; gesprek bij ons op kantoor; 1e gesprek; 2e gesprek; vervolggesprek.

 • De bijbehorende e-mails moeten correct gecodeerd zijn.

 • Bovenstaande behoort correct te werken bij oplevering van Carerix na 2009.

____
Labels: UD-98

Heb je het antwoord gevonden?