Alle collecties
Dossiers
Verstuur een Kandidatenlijst naar meerdere contacten
Verstuur een Kandidatenlijst naar meerdere contacten

Meerdere Kandidaten tegelijkertijd voorstellen

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Carerix biedt de mogelijkheid om een of meer kandidaten in een actie voor te stellen aan een lijst contactpersonen. Of meerdere kandidaten voorstellen aan 1 contactpersoon. Deze laatste optie gebruik je ook om meerdere gematchte kandidaten voor te stellen aan 1 contactpersoon van een vacature. Voor alle opties gebruik je de actie "stuur lijst"

Het bijzondere is hierbij dat gegevens over meerdere kandidaten in één bericht wordt opgenomen.

Werkwijze

Sjabloon

Voor de stuur lijst actie is een speciaal sjabloon nodig: Het 'stuur lijst' sjabloon is beschikbaar in de sjablonen-bibliotheek ('Onderhoud' - 'Sjablonen' - 'Bibliotheek') bij kandidaat-lijst, met de naam 'cp. Beschikbare kandidaten'

 • Installeer dit sjabloon

Sjabloon definities (alleen indien je zelf een sjabloon maakt)

 • [x] stuur lijst staat AANNB: Dit is de enige situatie waarbij stuur lijst AAN moet staan bij een sjabloon.

 • Zichtbaar bij 'Kandidaat'

 • Gericht aan 'Contactpersoon'

Stuur lijst actie - algemeen

Hieronder de werkwijze om een lijst van kandidaten naar een of meerdere contactpersonen te sturen.

 • Ga naar 'Dossiers' |  'Kandidaten'

 • Selecteer een of meer kandidaten, maak eventueel gebruik van zoekregels.

 • Kies actie "stuur lijst..." 

 • Kies het email sjabloon "cp beschikbare kandidaten" en 'Verder'

 • Selecteer de contactpersonen die gemaild moeten worden en kies 'voeg toe aan adressenlijst'Herhaal dit zo vaak als nodig (handig bij verschillende zoekacties)

 • Kies 'Verder'

 • Optioneel: Selecteer de contactpersonen die per ongeluk in de selectie zijn terechtgekomen en kies 'Verwijder uit lijst'

 • Kies 'Voltooien'

 • Controleer het voorbeeld

 • Optioneel: Als er termen tussen accolades staan kunt u deze wijzigen middels de knop 'Bewerken'

 • Optioneel: Kies 'Verstuur voorbeeld' om een voorbeeld email te versturen

 • "Optioneel:" "Kies bijlage(n)"

 • Kies 'Genereer E-mails'

Elke geselecteerde contactpersoon krijgt nu een aparte email over de hele selectie van kandidaten.

Stuur lijst met gematchte kandidaten

Hieronder de werkwijze hoe je vanuit 1 vacature de gematchte kandidaten in één keer voor te stellen.

 • Ga naar 'Dossiers' |'Vacature'

 • Kies tab 'Matches'

 • Selecteer de kandidaten

 • Kies actie "stuur lijst..." 

 • Kies het email sjabloon "cp beschikbare kandidaten" en 'Verder'

 • Controleer het voorbeeld

 • Kies bijlagen (de cv's)

 • Optioneel: Kies 'Verstuur voorbeeld' om een voorbeeld email naar jezelf te versturen

 • Kies 'Genereer E-mails'

 • Pas bij elke kandidaat de FASE aan

Tip: In het sjabloon zijn de kandidaten niet anoniem. Pas dit voor verzending aan of laat een passende e-mail maken door Carerix.

____
Labels: UD-1771

Was dit een antwoord op uw vraag?