Carerix biedt de mogelijkheid om een of meer kandidaten in een actie voor te stellen aan een lijst contactpersonen. Of meerdere kandidaten voorstellen aan 1 contactpersoon. Deze laatste optie gebruikt u ook om meerdere gematchte kandidaten voor te stellen aan 1 contactpersoon van een vacature. Voor alle opties gebruikt u de actie "stuur lijst"

Het bijzondere is hierbij dat gegevens over meerdere kandidaten in één bericht wordt opgenomen.

Werkwijze

Sjabloon

Voor de stuur lijst actie is een speciaal sjabloon nodig: Het 'stuur lijst' sjabloon is beschikbaar in de sjablonen-bibliotheek ('Onderhoud' - 'Sjablonen' - 'Bibliotheek') bij kandidaat-lijst, met de naam 'cp. Beschikbare kandidaten'

 • Installeer dit sjabloon

Sjabloon definities (alleen indien u zelf een sjabloon maakt)

 • [x] stuur lijst staat AANNB: Dit is de enige situatie waarbij stuur lijst AAN moet staan bij een sjabloon.

 • Zichtbaar bij 'Kandidaat'

 • Gericht aan 'Contactpersoon'

Stuur lijst actie - algemeen

Hieronder de werkwijze om een lijst van kandidaten naar een of meerdere contactpersonen te sturen.

 • Ga naar 'Dossiers' |  'Kandidaten'

 • Selecteer een of meer kandidaten, maak eventueel gebruik van zoekregels.

 • Kies actie "stuur lijst..." 

 • Kies het email sjabloon "cp beschikbare kandidaten" en 'Verder'

 • Selecteer de contactpersonen die gemaild moeten worden en kies 'voeg toe aan adressenlijst'Herhaal dit zo vaak als nodig (handig bij verschillende zoekacties)

 • Kies 'Verder'

 • Optioneel: Selecteer de contactpersonen die per ongeluk in de selectie zijn terechtgekomen en kies 'Verwijder uit lijst'

 • Kies 'Voltooien'

 • Controleer het voorbeeld

 • Optioneel: Als er termen tussen accolades staan kunt u deze wijzigen middels de knop 'Bewerken'

 • Optioneel: Kies 'Verstuur voorbeeld' om een voorbeeld email te versturen

 • "Optioneel:" "Kies bijlage(n)"

 • Kies 'Genereer E-mails'

Elke geselecteerde contactpersoon krijgt nu een aparte email over de hele selectie van kandidaten.

Stuur lijst met gematchte kandidaten

Hieronder de werkwijze hoe u vanuit 1 vacature de gematchte kandidaten in één keer voor te stellen.

 • Ga naar 'Dossiers' |'Vacature'

 • Kies tab 'Matches'

 • Selecteer de kandidaten

 • Kies actie "stuur lijst..." 

 • Kies het email sjabloon "cp beschikbare kandidaten" en 'Verder'

 • Controleer het voorbeeld

 • Kies bijlagen (de cv's)

 • Optioneel: Kies 'Verstuur voorbeeld' om een voorbeeld email naar uzelf te versturen

 • Kies 'Genereer E-mails'

 • Pas bij elke kandidaat de FASE aan

Tip: In het sjabloon zijn de kandidaten niet anoniem. Pas dit voor verzending aan of laat een passende e-mail maken door Carerix.

____
Labels: UD-1771

Heb je het antwoord gevonden?