Een campagne is een collectie van kandidaten of contactpersonen, net als een groep. Het grote verschil met een groep is, dat bij een campagne elk lid een status heeft/krijgt. Hierdoor kunt u de status of resultaat van de campagne binnen de collectie bijhouden.

Werkwijze

Voor de leesbaarheid wordt in het onderstaande gesproken over 'kandidaten'. Werken met contactpersonen in campagnes gaat op precies dezelfde manier

 1. Kies in het menu Overig Campagne.

Dit scherm heeft de volgende tabs:

 • Actieve Campagnes (alle actieve campagnes)

 • Alle campagnes (alle binnen de organisatie)

 • Verwijderd (alle verwijderde)

Campagne definiëren:

 1. Klik op "Nieuwe" en vul onderstaande velden met de gewenste informatie 

 2. Status: Eenmalig, doorlopend of inactief.

 3. Zichtbaar: geeft aan of de campagne gekozen zichtbaar is in lijsten.

 4. Ontvanger: type personen dat in de campagne komt. keuze tussen: kandidaat of contactpersoon.

 5. Looptijd: hiermee kunt u zelf aangeven voor welke periode de campagne relevant is.

 6. Herhaling: hiermee kunt u aangeven of en hoe vaak deze campagne herhaald moet worden.

 7. Aantal per keer: aantal voor "batch-acties".

 8. Naam: Naam van de campagne.

 9. Omschrijving: Toelichting voor eigen gebruik. (*)

 10. Verantwoordelijke: Verantwoordelijke van deze campagne.

 11. Bewaar de campagne.

 12. Log opnieuw in om de aangemaakte campagne weer te geven in het overzicht.  

N.B. Om een bv. een email te verzenden binnen een Campagne, moet u eerst een email sjabloon aanmaken en koppelen aan Campagne.

Eigenschappen van elk lid in de campagne

Elk lid van een campagne wordt aangeduid met naam, naam opdrachtgever (indien van toepassing), e-mailadres en verantwoordelijke. Daarnaast zijn er een aantal attributen die alleen binnen het kader van de campagne bestaan:

Resultaat
zelf te definiëren, bijvoorbeeld: gemaild/heeft bevestigd/heeft afgezegd

Actief
Ja/Nee
Wanneer een lid "actief" op "Nee" heeft staan wordt deze standaard niet meegenomen in zoekacties binnen deze campagne. U kunt dit gebruiken om iemand lid te maken van de campagne die u nooit wil gebruiken: Wanneer deze persoon (wellicht per ongeluk) nogmaals aan de campagne toegevoegd wordt, blijft het "huidige" lidmaatschap behouden, dus nog steeds "inactief" 

Kandidaten toevoegen of verwijderen aan een campagne

U voegt kandidaten toe aan een campagne op de volgende manieren:

Toevoegen of verwijderen per stuk

Op de basis-tab van de kandidaat vindt u een pull-down met alle campagnes. Voor elke campagne waar deze kandidaat lid van is staat een √

 1. Selecteer een campagne waar nog geen √ staat;

 2. Kies [OK]Deze campagne krijgt nu een √ en de kandidaat is lid van deze campagne.

Door een campagne te kiezen waar al wel een √ voor stond haalt u de kandidaat juist uit de campagne. Deze manier is geschikt om uitgaande van een kandidaat te bepalen of de kandidaat wel of niet en een campagne moet staan.

Toevoegen met meerdere tegelijk

Om een aantal kandidaten in één keer aan een campagne toe te voegen:

 1. Selecteer kandidaten aan de hand van zoek regels

 2. Vink die kandidaten aan die voor de campagne in aanmerking komen.

 3. Kies actie: Voeg toe aan campagne..., [OK] (onderin het scherm)

 4. Kies de Campagne

 5. kies [Toevoegen]

NB: U kunt eenzelfde kandidaat zonder probleem meerdere keren aan dezelfde campagne toevoegen: Hij zal toch maar één keer in de campagne staan. Het is dus mogelijk om met overlappende groepen kandidaten toe te voegen.

Verwijderen met meerdere tegelijk

Om een aantal kandidaten in één keer aan een campagne toe te voegen:

 1. Bepaal eerst een lijst kandidaten aan de hand van zoekregels

 2. Maak zonodig een selectie binnen deze lijst door de betreffende kandidaten aan te vinken

 3. Kies actie: Verwijder uit campagne..., [OK]

 4. Controleer het aantal, herhaal zonodig bovenstaande stappen

 5. Selecteer de gewenste campagne

 6. Kies [Verwijderen]

Verwijderen vanuit de campagne zelf

Wanneer u in een campagne bezig bent en ziet dat er een of meer kandidaten ten onrechte in staan kunt u deze direct uit de campagne verwijderen:

 1. Bepaal eerst een lijst kandidaten aan de hand van zoekregels

 2. Maak zonodig een selectie binnen deze lijst door de betreffende kandidaten aan te vinken

 3. Kies actie: Verwijder uit campagne [OK]

 4. Kies [Verwijderen]

Heb je het antwoord gevonden?