Hoe creëer je een Google Agenda link

Je kan op een makkelijke manier een Google Agenda link maken die je vervolgens in een e-mail sjabloon kan gebruiken. Dit kan met CxScript op de volgende manier:

<a target="blank" title="Voeg deze afspraak toe aan je Google Agenda »"
href="https://calendar.google.com/calendar/r/eventedit?dates=
<cx:write value='$activity.toPreviousToDo.startTime' dateformat='%Y%m%dT%H%M00'/>/
<cx:write value='$activity.toPreviousToDo.endTime' dateformat='%Y%m%dT%H%M00'/>
&text=Ontmoeting bij &location=<cx:write value='$activity.toPreviousToDo.location'/>
&details=Afspraak met
<cx:write value='$activity.toPreviousToDo.owner.firstName'/>
<cx:write value='$activity.toPreviousToDo.owner.lastNamePrefix'/>
<cx:write value='$activity.toPreviousToDo.owner.lastName'/>
(<a href=%22mailto:<cx:write value='$activity.toPreviousToDo.owner.emailAddressBusiness'/>%22>
<cx:write value='$activity.toPreviousToDo.owner.emailAddressBusiness'/></a>)
Mobiel: <cx:write value='$activity.toPreviousToDo.owner.mobileNumberBusiness'/>">
Voeg deze afspraak toe aan je Google Agenda »</a>

De bovenstaande code zal een link genereren, dus houd er rekening mee dat je bepaalde karakters moet coderen wanneer je meer CxScript of HTML in de title (text=) of beschrijving (details=) wilt gebruiken.

De gegenereerde link zal er ongeveer op deze manier uitzien:

https://calendar.google.com/calendar/u/0/r/eventedit?dates=20210101T1100/20210101T113000&text=Afspraak%20online&location=meet.google.com/abc-defg-hij&details=Afspraak+met+Eva+Nova+(%3Ca+href%3D%22mailto:eva@example.com%22%3Eeva@carerix.com%3C/a%3E)%3CBR+/%3EMobiel:+06+12+34+56+78

____

Labels: UD-3202

Heb je het antwoord gevonden?