U wil een export doen van duizenden dossiers.
Hierbij krijgt u de melding ;   "No instance available"

Oplossing

Als u deze melding krijgt, dan is het aantal dossiers wat wordt geëxporteerd te hoog. Splits de lijst op in kleinere delen om er zeker van te zijn dat de export lukt.

Werkwijze

U gebruikt de achternaam om de lijst in kleinere hoeveelheden op te delen (niet meer dan 2000).

Doe dit als volgt:

  1. Maak uw reguliere selectie kandidaten/contactpersonen;

  2. Breid het zoekfilter uit met de volgende zoekregel:   Achternaam | begint met | a b cU heeft nu een kleinere lijst, verstuur de e-mail of exporteer de gegevens;

  3. Herhaal dit voor:    Achternaam | begint met | d e f g h i 

  4. etc. totdat u het hele alfabet heeft gehad.

Het exacte aantal wat u kunt exporteren met een actie is niet op voorhand te bepalen.
2000 is een richtlijn, in sommige gevallen kan het systeem iets meer aan, in sommige gevallen minder, afhankelijk wat er op gehaald moet worden.

UD:1944

Heb je het antwoord gevonden?