Alle collecties
Onderhoud
Foutmelding: The requested application was not found on this server
Foutmelding: The requested application was not found on this server

Wat te doen wanneer je de foutmelding: "The requested application was not found on this server" krijgt

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Indien je de foutmelding: "The requested application was not found on this server" in beeld krijgt kan dat verschillende oorzaken hebben die hieronder worden besproken. 

Bij inloggen in Carerix

  • Je probeert in te loggen in Carerix en je krijgt bovengenoemde foutmelding. 

Oplossing: Dit wijst erop dat de Carerix toepassing tijdelijk niet bereikbaar is. De kans is aannemelijk dat de applicatie binnen 5 minuten wel weer beschikbaar is. Mocht dat toch niet zo zijn, laat dan uw Beheerder hiervan telefonisch melding maken bij onze Customer Success Team. (via het calamiteitennummer indien buiten kantooruren).

Je werkt in Carerix

  • Je bent aan het werk in Carerix en plots krijg je de foutmelding.

Oplossing: Dit wijst erop dat de Carerix toepassing tijdelijk niet bereikbaar is. De kans is aannemelijk dat de applicatie binnen 5 minuten wel weer beschikbaar is. Mocht dat toch niet zo zijn, laat dan uw Beheerder hiervan telefonisch melding maken bij onze Customer Success Team. (via het calamiteitennummer indien buiten kantooruren).

Je maakt een rapportage, export van gegevens of verzend een bulkmailing

  • Je maakt een rapportage; een export van gegevens of verzend een bulkmailing wanneer je de foutmelding krijgt.

Oorzaak: Dit wijst er op dat het deel van de Carerix toepassing die rapportages en bulk-activiteiten afhandelt niet beschikbaar meer is. Dit komt met name voor als het systeem wordt overbelast door de grote hoeveelheid data die verwerkt moet worden zoals een complexe opdracht in een rapportage of het exporteren van duizenden dossiers.

Oplossing: Wacht eerst 5 minuten voordat je verder gaat. Deel vervolgens de selectie op in kleinere delen van maximaal 2000 dossiers.

____
Labels : UD-1919

Was dit een antwoord op uw vraag?