Een medewerker gaat bij jou uit dienst. De beheerder deactiveert hiervoor de gebruiker en neemt maatregelen om te voorkomen dat deze medewerker nog kan inloggen. Deze pagina beschrijft de stappen die de beheerder hiervoor neemt.

NB. Inactieve gebruikers tellen niet mee voor het toegestane aantal gebruikers (seats).

Werkwijze

Stap 1: De-activeren gebruiker

 1. Ga naar 'Beheer' | 'Gebruikers';

 2. Selecteer de gewenste gebruiker;

 3. Plaats een vinkje bij de optie "Inloggen blokkeren".

Stap 2: Toewijzen dossiers aan andere gebruiker

Het toewijzen van Dossiers doet u als volgt:

 1. Filter op verantwoordelijke gelijk aan... (de inactieve gebruiker) of verantwoordelijke bevat... (een deel van de naam van de inactieve gebruiker);

 2. Selecteer een aantal kandidaten (of selecteer niets voor alle getoonde kandidaten).

 3. Kies actie: wijs toe...                                                                                                        - Kies nieuwe verantwoordelijke of                                                                                - Kies actie: neem over om jezelf als verantwoordelijke te kiezen.

Stap 3: Voorkomen dat inactieve gebruiker e-mail krijgt

Inkomende e-mails gericht aan een inactieve gebruiker komen aan bij de verantwoordelijke voor deze gebruiker. U krijgt berichten met de volgende melding:

"Dit bericht is doorgestuurd vanuit de inactieve gebruiker" 

Voorkom deze berichten als volgt:

 1. Verwijder de e-mail instellingen van de gebruiker;

 2. Wijzig de gebruikersnaam van de gebruiker, bijvoorbeeld van Piet naar Piet_verwijderd. Dit verhindert dat e-mails gericht aan piet@example.mail.carerix.net nog aankomen;

 3. Sla de gebruiker op;

 4. Vraag aan de beheerder van uw e-mailserver om de mailbox van deze gebruiker uit te schakelen en van het adres een alias/redirect te maken zodat de berichten die binnenkomen worden doorgestuurd naar een collega die de werkzaamheden overneemt.

Heractiveren gebruiker

Soms wilt u een inactieve gebruiker weer actief zetten. Doe dit als volgt:

 1. Ga naar 'Beheer' | 'Gebruikers';

 2. Ga naar de tab "Inactieve gebruikers";

 3. Selecteer de gewenste gebruiker;

 4. Vink de optie "Actief" aan;

 5. Vink de optie "Inloggen blokkeren" uit als deze er staat.

Opzeggen inactieve users (seats)

Als je bovenstaande stappen hebt uitgevoerd en je wilt de gebruiker die je inactief gemaakt hebt op wil zeggen, dan dien een email te sturen naar customersuccess@carerix.com.

____
Labels : UD-417

Heb je het antwoord gevonden?