Wanneer een factuur of factuurregel de status definitief krijgt is het niet meer mogelijk deze te wijzigen. Dit omdat definitieve facturen maken onderdeel van de boekhouding zoals de fiscus deze controleert. Het kunnen wijzigen van definitieve facturen kan fraude impliceren (wat onwenselijk is). Wel is er een mogelijkheid om een definitief factuur te corrigeren. Dit gebeurt middels een credit factuur. Net als een factuur is een credit factuur opgebouwd uit factuurregels.

Werkwijze

  • Klik 'Financieel' | 'Facturen'

  • Ga naar de tab 'Definitief'.

  • Open de gewenste Factuur.

  • Klik Crediteren en klik Ok.
    Er is nu een credit factuur aangemaakt met het eerstvolgende factuurnummer, de oorspronkelijke factuur is te zien bij de Basis tab van de betreffende creditfactuur.

  • Ga naar het tabblad "concept" en maak daar het credit factuur Definitief.
    De creditfactuur staat bij de tab: Definitief en dient verder als een reguliere factuur te worden verzonden.

Credit facturen kunnen niet meer verwijderd worden, ook al staan deze op concept.

____

Labels: UD-1496

Heb je het antwoord gevonden?