Facturatie corrigeren

Een factuur aanpassen kan alleen worden gedaan door een Beheerder

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Het kan voorkomen dat een factuur gecorrigeerd/aangepast moet worden. Dit is onder bepaalde voorwaarden mogelijk en kan door een gebruiker met de Beheerdersrol worden gedaan. Dit artikel omschrijft hoe.

Definitief factuur

Een definitief factuur kan niet zomaar meer aangepast worden. Om toch een aanpassing te maken moet de factuur gecrediteerd worden.
Zie hiervoor het artikel credit factuur maken.

Concept factuur

Een concept factuur kan wel aangepast worden: de factuur kan zonder problemen worden verwijderd.

Concept factuur verwijderen

Doe het verwijderen als volgt:

 • Ga naar 'Facturen', tabblad 'Concept';

 • Vink de desbetreffende concept facturen aan;

 • Klik op 'Kies actie' > Verwijder;- de facturen worden nu verwijderd.- de factuurregels op de facturen krijgen nu de status "Factureerbaar/Invoicable".

Vrijgeven van de weekstaat

Om de weekstaat vervolgens vrij te geven (zodat deze weer aangepast kan worden) doet u het volgende:

 • Ga naar 'Factuurregels', tabblad 'Factureerbaar';

 • Selecteer de factuurregel die betrekking heeft op de foutieve weekstaat door een vinkje te plaatsen

 • Kies de lijst voor 'Kies Actie' > Zet concept > [OK];- NB. Deze functie is alleen voor de beheerdersrol (Beheerder) beschikbaar;

 • Ga naar tabblad 'Concept';

 • Selecteer de factuurregel en verwijder deze (kies actie);- de weekstaat wordt nu vrijgegeven

Hierna:

 • Open de foutieve weekstaat (deze is weer vrijgegeven) en keur de regel af;

 • Open nu de correcte plaatsing, maak de weekstaat en keur deze goed;

 • Vervolg nu het normale facturatieproces (maak facturen > goedgekeurde weekstaat tot factuurregel maken, vervolgens deze selecteren plus de andere factuurregels uit de andere factuur, voltooien).

____
Labels: UD-1722

Was dit een antwoord op uw vraag?