Alle collecties
Onderhoud
Berekening blad configureren
Berekening blad configureren

Berekenen van verkooptarief voor het detacheren van medewerkers

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Voor het berekenen van een verkooptarief voor het detacheren van medewerkers gebruik je het 'Berekening blad'. Het berekening blad gebruikt een standaard formule naar constante waarden. Ook wordt er een standaard aantal te werken uren gehanteerd. Het kan zijn dat jouw organisatie andere constante waarden heeft dan die door de standaard formule worden gebruikt. Het is mogelijk een en ander in het berekening blad aan te laten passen.

Onderdelen

  1. Inventarisatie (1 of meerdere consultancy gesprekken)

  2. Aanpassen constante waarden

  3. Meer velden voor kostenposten (links)

  4. Formule aanpassen

  5. E-mailsjablonen aanpassen en/of toevoegen

  6. Telefonische instructie m.b.t. gebruik

Standaard waarden berekeningblad

Het Berekening blad gebruikt standaard de volgende waarden:

Labels : UD-1426

Was dit een antwoord op uw vraag?