Alle collecties
Activiteiten
E-mail
Waarom is de opmaak van mijn e-mailbericht fout?
Waarom is de opmaak van mijn e-mailbericht fout?

Troubleshooting

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Je verstuurt e-mail berichten vanuit Carerix. Deze zien er goed uit op jouw scherm. De ontvanger krijgt het bericht echter minder goed te zien:

  • De lettertypen zijn anders;

  • Lettergrootte is niet consistent;

  • Extra witruimtes/te veel enters.

Of u ontvangt een reply op een bericht en ziet dat uw originele bericht er anders uit ziet dan toen u het destijds had verzonden.

Oorzaak 1: plakken vanuit een tekstverwerker

De tekst (of een deel hiervan) is geplakt vanuit een tekstverwerker zoals Microsoft Word. Hierbij worden opmaak stijlen meegegeven die conflicteren met de stijlen van het bericht.

Oplossing:
Als u tekst plakt vanuit een tekstverwerker, plak de tekst dan als platte tekst door te klikken op het speciaal plakken icoon in het e-mailvenster of door gebruik te maken van de toetsencombinatie 'ctrl + shift + v' (op apple: 'cmd + shift + v')

Oorzaak 2: stijlen in de e-mailheader zijn niet volledig

In uw e-mailheader staan stijlen gedefinieerd die aangeven hoe tekst vormgegeven moet worden in een e-mailbericht. Het kan voor komen dat deze stijlen niet volledig gedefinieerd zijn: er is bijvoorbeeld geen stijl gedefinieerd voor tekst die buiten een paragraaf valt of voor bijvoorbeeld een lijst item.

Oplossing:

  • Vul naar eigen inzicht de e-mailheader en het sjabloon aan met extra CSS-stijlen;- Zie hiervoor ook de tips onderaan dit artikel

  • Herstel de e-mailheader naar de standaard header die bij oplevering wordt meegegeven;

  • Controleer of de codes in het sjabloon allemaal kloppen.

Oorzaak 3: reply op een ander bericht

De situatie die soms kan ontstaan wanneer u een reply stuurt op een bericht is dat uw bericht de opmaakcodes van de ontvanger over neemt. De ontvanger gebruikt bijvoorbeeld de kleur rood voor linkjes. Het kan voorkomen dat linkjes in uw bericht ook rood kleuren.

Oplossing:

Dit is lastig te verhelpen omdat het moeilijk is om met alle mogelijke situaties en factoren rekening te houden. Een mogelijkheid is om een e-mailheader op maat te laten verzorgen door onze afdeling Services. Een andere mogelijkheid is om de e-mailheader te resetten naar de standaard header bij oplevering.

Merk op dat het hier een uiterlijke issue betreft: de tekst is vaak nog prima leesbaar, het lettertype is alleen anders. Vermoedelijk is het bericht dan ook in het correcte lettertype ontvangen maar later door de reply aangepast.

Opmerking

Het regelen van opmaak voor e-mailberichten is een lastige zaak. Het is nooit te garanderen dat opmaak in alle situaties het zelfde is. De reden hiervoor is dat verschillende e-mailprogramma's opmaakcode op hun eigen manier interpreteren. Wat in programma X werkt, hoeft niet in programma Y te werken. Vooral Microsoft Outlook is problematisch: deze staat erom bekend de opmaak inconsistent te interpreteren tussen verschillende versies (de 2003 versie heeft bijvoorbeeld een betere interpretatie dan de 2008 versie).

Zie voor inhoudelijke tips ook de volgende websites:


----
Label: UD-2449

Was dit een antwoord op uw vraag?