Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesActiviteitenE-mail
Maximale grootte bij e-mails
Maximale grootte bij e-mails

In Carerix ligt de maximale omvang van bijlagen bij het verzenden en ontvangen op 20MB

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Probleem

  • Je ontvangt een e-mail waarin een bijlage mist. De reden: de bijlage was groter dan 20MB.

  • Je probeert een e-mail te sturen met bijlagen die samen groter zijn dan 20MB. Er verschijnt een melding dat dit niet kan.

  • Je probeert een bestand toe te voegen als bijlage. Het bestand is echter groter dan 20MB. Dit lukt niet. Er verschijnt een foutmelding. 

Oorzaak

Je kunt in Carerix e-mails groter dan 20MB niet verzenden en ontvangen. In Carerix ligt de maximale omvang van bijlagen bij het verzenden en ontvangen op 20MB. 

Opmerkingen:

  • Het genoemde maximum van 20MB geldt indien de e-mail van de e-mailserver van Carerix wordt verzonden. Heb je een eigen mail server (SMTP) ingesteld dan kan een ander maximum gelden.

  • De totaalomvang van de bijlagen wordt getoond in het e-mailvenster (rood indien groter dan 7MB)

Oplossing

  • Om een e-mail met een bijlage groter dan 20MB toch te kunnen versturen, kan je de bijlage comprimeren. Een gratis tool hiervoor is bijvoorbeeld 7Zip.

  • Gaat het om verschillende bijlagen dan kan je de bijlage in afzonderlijke e-mails sturen.

  • Gaat het om het doorsturen van grotere bestanden, dan zijn er online diensten waar je de bestanden neer kan zetten. Een voorbeeld is WeTransfer.

____
Labels: UD-1798

Was dit een antwoord op uw vraag?