Dit artikel beschrijft de oplossing voor de situatie waarin de pop-up blocker van Internet Explorer verhindert dat de 'Maak document' functie van uw Carerix toepassing goed werkt.

Steeds vaker openen, vaak commercieel getinte websites, extra vensters op uw computer wanneer u die websites bezoekt. Deze extra vensters worden pop-ups genoemd.

Vaak bevatten de extra vensters advertenties en internet gebruikers ergeren zich hieraan. Om deze reden zijn pop-up blockers in gebruik. Zo'n pop-up blocker kan deel uitmaken van een extra uitbreiding die u installeert op uw computer (MSN toolbar, Google toolbar,...). De pop-up blocker kan ook onderdeel zijn van een virus scanner of ander product.

Met de komst van service pack 2 van Windows XP maakt een pop-up blocker zelfs standaard onderdeel uit van Internet Explorer.

Probleem 

Het blokkeren van pop-ups verhindert het goed functioneren van Carerix. Het blokkeert onder meer het e-mail venster en voortgangsvenster bij het verzenden van meerdere e-mails tegelijk (e-mails worden hierdoor niet verzonden). Ook de functie 'Maak document' wordt getroffen door de pop-up blocker.

Oplossing 

Gelukkig beschikt iedere pop-up blocker over de optie om de blocker uit te schakelen voor specifieke sites. Om de blocker uit te schakelen voor uw Carerix toepassing moet u instellen dat pop-ups van het domein "carerix.com", "carerix.net" en, voor CV extractie, "textkernel.nl" zijn toegestaan.

Heb je het antwoord gevonden?