1. Handvatten voor inrichten GDPR flows
  2. GDPR tools activeren in Carerix
  3. Anonimisatie instellingen (Instellen welke gegevens bewaard moeten blijven)
  4. Tabel Termijn (van de wettelijke grondslag) aanpassen
  5. E-mail sjablonen + Ja / Nee flow
  6. SocialBrowser (LinkedIn, Xing, VDAB)
  7. Registreren Toestemming kandidaat voor het bewaren van persoonsgegevens
  8. GDPR / AVG gerelateerde triggers instellen 
  9. Gebruikersrollen (lees)rechten toekennen aan Gebruikers)
  10. Configuratieprofiel (velden of filter aan/uit zetten)

Terug naar Overzichtspagina GDPR 

____
Labels: UD-2037 

Heeft u het antwoord gevonden?