LDAP

Instellingen | LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Carerix kan een LDAP server gebruiken om de gegevens van een gebruiker de valideren.
Dit kan worden ingesteld door de Beheerder van de Carerix applicatie.

 • Ga naar 'Onderhoud' | 'Instellingen'

 • Ga naar blok 'LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)'

Beschikbare Instellingen 

 • useLDAP: indicatie (YES/NO) of LDAP gebruikt wordt.

 • ldapServer: de server die de LDAP map bevat.

 • ldapPort: de poort die gebruikt wordt om een connectie te maken met de server (als standaard is dit 389).

 • ldapUser: de gebruiker die toegang heeft tot de LDAP server en dus de gebruikersinformatie op mag halen.

 • ldapPassword: het wachtwoord dat hoort bij de ldapUser (deze instelling is niet zichtbaar op de instellingen pagina).

 • ldapBaseDN: LDAP basis DN.                                                                   Bijvoorbeeld: dc=carerix,dc=com.

 • ldapDomain: het domein voor de gebruikers van de LDAP server. Bijvoorbeeld: carerix.com.

 • ldapMapping: meerregelige definitie van attributen voor het overnemen van gegevens van de gebruiker naar Carerix. Vorm: ldapAttribuut:carerixAttribuut. Voorbeeld:                                                                                                    sn:lastName                                                                                      givenname:firstName                                                            mail:emailAddressBusiness 

LDAP procedure

Wanneer deze instellingen verstrekt zijn, en de useLDAP Instelling staat op YES, dan wordt LDAP gebruikt om de gegevens van gebruikers te verifiëren (geen contacten en kandidaten). 

 • Als eerste worden de Gebruiker-Dossiers opgehaald uit de Carerix database middels de gegeven gebruikersnaam van het login panel. Als deze niet gevonden wordt, is er geen toegang. Dus voor elke LDAP gebruiker moet er ook een Carerix gebruiker aangemaakt zijn.

 • Wanneer een Gebruiker-Dossier is gevonden, wordt er contact gemaakt met onze LDAP service.                                                                                                           Deze service maakt contact met de LDAP server en verifieert de gebruikersnaam en wachtwoord. Als alles goed is, dan worden de gebruikers gegevens gegeven (JSON bestand), zo niet dan krijg je success=false.

 • Wanneer de verificatie succesvol is, dan wordt de gebruikersinformatie ontleed door Carerix en de attributen die gedefinieerd staan in de ldapMapping instellingen worden gebruikt om het gebruikers dossier te updaten.

 • Als dit allemaal gebeurd is, dan heeft de gebruiker toegang tot Carerix.

Gebruikers interface

Wanneer de userLDAP instellingen op YES staan, dan worden de volgende veranderingen uitgevoerd in de gebruikers interface:

 • De wachtwoord velden voor gebruikers worden verwijderd.

 • De link "Wachtwoord vergeten" is weggehaald uit het login scherm.

 • De verlopen wachtwoord functionaliteit is uitgezet.

 • De autologin functie is uitgezet.

____
Label : UD-1037

Was dit een antwoord op uw vraag?