Starred is een expert op het gebied van feedback in het algemeen en voor recruitment flows. Je kan automatisch uitnodigingen sturen naar kandidaten of contactpersonen om specifieke feedback formulieren in te vullen. De resultaten van de feedback kan daarna gezien worden in Starred doormiddel van filters en dashboards.

Activatie

Alleen voor Beheerders. Als je de velden "Starred" nog niet hebt, moet het eerst voor je geactiveerd worden. Neem hiervoor contact op met je accountmanager.

 1. Om te activeren open 'Instellingen', zoek de "Starred" velden en klik op de [activeer] knop.

 2. Als starred is geactiveerd, vul dan de API key en CompanyID in. Log in in jouw Starred account op https://www.starred.com/api om de API key en het CompanyID op te zoeken.

 3. Klik op [Bewaren] om de wijzigingen op te slaan.

Functionele flow

Je kan 'type meeting' of 'type taak' gebruiken om uitnodigingen voor de feedback in de plannen. Feedback kan naar kandidaten verzonden worden gerelateerd aan de taak of meeting. Dus wanneer je een meeting aanmaakt met het geconfigureerde type, dan wordt er een aantal dagen na de meeting automatisch een mail gestuurd naar de kandidaat met een uitnodiging om feedback te geven. De mail en het document dat verstuurd wordt kan naar wens aangepast worden in Starred.

Wanneer een kandidaat de feedback heeft ingevuld, dan is deze feedback ook meteen beschikbaar in Starred. 

Configuratie

Het feedback formulier kan verstuurd worden vanuit 'type meeting' en 'type taak'. Om dit in te stellen moet je een speciale 'volgcode' in het betreffende 'Data Node' veld. De volg code heeft altijd de volgende structuur:

starred:$CARERIXFLOWNAME:$ACTIVITY_PERIOD:$STARREDFORMID:$STARREDFROMEMAIL:$STARREDTEMPLATEID:$STARREDLANGUAGE

als er al een bestaande code in het Data Node veld staat voor een andere functionaliteit, dan gebruik je een puntkomma ";" om de codes van elkaar te scheiden.

Volgcode uitgelegd

Carerix opties

 • CARERIXFLOWNAME: Wordt gebruikt om de flow aan te geven. Op dit moment wordt alleen nog de 'kandidaat' flow ondersteunt.

 • ACTIVITY_PERIOD: Een negatieve waarde geeft het aantal dagen dat Starred terug kijkt om de activiteiten van die bepaalde dag op te halen. Als voorbeeld, je hebt de activity period van Starred op -7 dagen staan. Het Starred proces wordt verwerkt op 16-8-2018 om 11:00. Starred zal de activiteiten ophalen van 11-8-2018 00:00 tot 11-8-2018 23:59.

Opmerking: een activity period van 0 is niet ondersteund. Voor alle waarden die niet ondersteund zijn wordt de standaard waarde "-1" gebruikt. 

Starred options

Om de volgende waarden te krijgen, log in in jouw Starred account en ga naar https://www.starred.com/api.

 • STARREDFORMID - kies het juiste formulier

 • STARREDFROMEMAIL - kies het e-mailadres waarvandaan de e-mail wordt verzonden. 

 • STARREDTEMPLATEID - kies het e-mail sjabloon dat gebruikt wordt.

 • STARREDLANGUAGE - kies de gewenste taal.

STARREDFROMEMAIL - ondersteunt drie formaten. Belangrijk: het e-mailadres moet geregistreerd zijn in Starred, anders zullen de uitnodigingen niet verzonden worden. 

1) Een vast e-mailadres - een geregistreerd e-mailadres in Starred, bijvoorbeeld info@carerix.com.
2) Variabel e-mailadres - baseert het e-mailadres op gerelateerde dossiers in jouw activiteit. Werkt alleen maar met een zakelijk e-mailadres.

 • {CandidateOwner}

 • {MatchOwner}

 • {PlacementOwner}

 • {ActivityOwner}

3) Een variabel e-mailadres met backup - hetzelfde als optie 2, alleen als het e-mailadres niet gevonden wordt, wordt het backup e-mailadres gebruikt.

STARREDLANGUAGE - Er moet een sjabloon in de gekozen taal bestaan, anders zal de mail niet verstuurd worden.

Deactivatie

Tijdelijk

Deactiveer het volgen tijdelijk voor bepaalde activiteit types. Je kan dit doen door voor de volgcode: "starred-off" toe te voegen (starred-off:candidate:.....) en daarna op te slaan.

Definitief

Haal de volledige volgcode in het Data Node veld weg.

Uitnodigingen en antwoorden bekijken in Starred

De uitnodigingen en antwoorden zijn te bekijken in jouw Starred account. Rond 0:00 uur worden de activiteiten types met de starred code opgehaald en geconverteerd in Starred uitnodigingen. Om de uitnodigingen te bekijken:

 1. Log in in je Starred account en ga naar https://www.starred.com/forms/overview

 2. Zoek het uitnodiging formulier

 3. Klik op het pijltje en selecteer "Invitations"

4. Om een lijst te zien van alle personen die zijn uitgenodigd klik je op een rij

5. Als een genodigde gereageerd heeft dan zie je dat op het 'Responses' tabblad

6. Om de gegevens te bekijken van elke feedback. Klik dan op 'View Feedback'

Heb je het antwoord gevonden?